BEST OF BRANDS SCANDINAVIA AB I KONKURS

KONSUMENTINFORMATION

Best of Brands Scandinavia AB, nedan Bolaget, som drivit butiken Best of Brands i Sickla Köpkvarter, försattes i konkurs den 10 juni 2022. Advokat Jakob Callmander vid Advokatfirman Fylgia KB är förordnad till konkursförvaltare i konkursen och biträds av advokat Tobias Gårderyd och jur. kand. Hannah Berglund.

En konkursutförsäljning kommer att inledas fredagen den 10 juni 2022 på Cylindervägen 3 i Nacka Strand. Nedan finns allmän information om vad som gäller i konkursen för konsumenter.

Betalning i butik

Betalning i butik kan enbart ske med Swish och kort. Kontanter, presentkort och tillgodohavanden kommer inte att kunna användas som betalningsmedel.

Reklamation av vara köpt efter konkursutbrottet

Alla varor som säljs under konkursutförsäljningen säljs i befintligt skick, reklamationer kommer inte att accepteras. Alla kunder uppmanas att noga undersöka varan innan köp.

Reklamation av vara köpt före konkursutbrottet

Kund som köpt vara före konkursutbrottet kan inte reklamera felet i butik. Ersättningsanspråk på grund av att reklamation inte kan göras får istället anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktion nedan.

Kunder kan enligt 46 § konsumentköplagen i vissa fall reklamera fel i vara mot bakre säljled. En förutsättning för åberopande av 46 § konsumentköplagen är att det är fel på varan. Någon möjlighet att rikta anspråk mot tidigare säljled vid dröjsmål finns inte. Inte heller vid köp av begagnade varor. Vidare måste det bakre säljledet ha utgjorts av en näringsidkare som i sin tur överlåtit varan för vidareförsäljning, t.ex. tillverkare, importör, grossist och andra som överlåtit varan för vidareförsäljning. Varje krav mot bakre säljled måste avgöras från fall till fall.

Öppet köp

Öppet köp kan inte erbjudas, vare sig på varor köpta före eller efter konkursutbrottet. Detta även om bolaget erbjöd öppet köp vid försäljningen.

Bytesrätt

Bytesrätt kan inte erbjudas, vare sig på varor köpta före eller efter konkursutbrottet. Detta även om bolaget erbjöd bytesrätt vid försäljningen.

Presentkort och tillgodohavanden

Presentkort, tillgodokvitton och övriga tillgodohavanden för kund kan från och med konkursutbrottet inte användas. Ersättningskrav på grund av att presentkortet/tillgodohavandet inte kan nyttjas får anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktion nedan.

Anmälan av anspråk

Anspråk på ersättning på grund av reklamationer, presentkort, förskottsbetalningar, tillgodohavanden eller övriga fordringar enligt ovan anmäls per e-post till bestofbrands@fylgia.se

Ange ditt fullständiga namn, postadress och vilket belopp du gör anspråk på.

Dessa anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Om oprioriterade fordringar visar sig få utdelning i konkursen kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält sina fordringar till konkursförvaltningen kommer då att få information om hur detta går till.

Hantering av personuppgifter

Advokatfirman Fylgia KB och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i Best of Brands Scandinavia AB:s konkurs. För mer information om Advokatfirman Fylgias och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirman Fylgias hemsida, www.fylgia.se.


Populära kategorier